Yazarlar Yazar: Talha Kuru

Talha Kuru

Talha Kuru
11 YAZI

Çehre

birlikte bahşedilmiş rayihasında bütün siyahlığıyla açılan girdap ve daimi devinimlerinden bitap düşmüş göz kapaklarının ardında birden beliriveren duyuları kuşku içinde yalnız sezdiği saf hilkat hariç, o sararmış lir ve sonat kulede...

Henriette

  sureti yoksun akşam başlar ilkin sende yazın bedeninde ısındığı vakit görüntünün ardında biçin eken hazzın tarlasında sığ ve mutlak bir bedenden doğma o neredeyse vaat edilmiş her saat kendi dili...

Sır

çocukluğunu melek saflarında kat etmiş olan’a  ‘akşamı getiren sesleri dinle’   söz erişti, yalnız o ziyalarda kalır gizden solmuş dilin bağına gelmeden tenha sesler ile boynuna asılı ıtır akşamdan ağır bir...

Siyah Melek

duyduğun o saf matem elbet sükunet ettiğin ana dek, zira olan her şey onulmaz bir yara içinde kaldı, şimdi yalnız seyret diye akşam olmakta, güller vehmettiğin sözlere dek bir bir...

Yâd

‘Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya?’ Nedim  tenine usulca batan güneş kuşun diliyle söylendi: nisa yaz nöbetinden sonra yasa ne kaldı, belki kalbime eş tek gözü âmâ ev, dilimi...

Anna

'-Ne düşünüyordunuz? -Aynı şeyi, mutluluğumla mutsuzluğumu.' 'Öyle derin ki gözlerin' ne takatim Yeter ne melalim seyretmeye Yazın sunağında en şifalı mevsim Göğsünden bir yatağı gibi belirse Ürpermiş teninden güllere...

Doğruyu Söylemenin Eşiğinden Salt Seçkinciliğe: Özgürlük Üzerine Ne, Nasıl Söylenmeli?

'tabiatla tekillik arasında bir çelişki yoktur;  çelişki tekillikle toplumun kuralları arasındadır.'   John Mill özgürlük üzerine bir temellendirmeye girişirken, temelin yapısını sağlamlaştırmak için başvurduğu referans noktaları ile...

Büyük Sükutların Fırtınasında

Kaleme ancak müzik eşlik edebilirdi, öyle ki bir düş kuran öznenin cogitosu ele alındığında ve daha en baştan ozanca bir varoluşu kendine yazgı edinmiş...

Ezeli Uyum

'Ey kutsal varlık! solup gidersin susarak' Hölderlin           ancak yamaçlardan işitilir arınmış olan gecede, orada kokusunu yayan sesler ateşin buhrunda kendini var eden etler uğultulu sessizlikleri ve takdire şayan   birliktelikleriyle, o...

Mevcudiyet Tesellisi ve Bedbahtlığı: 21. Yüzyıl

Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. Sen bana çamur verdin ve ben ondan altın yaptım  Charles Baudelaire Wallerstein...
Logo

Sadece 1 Fikir

Positive SSL